Temadagar, kurser & utbildning

Temadag om sjuklöner 17 maj 2011

Handläggning av ekonomiskt stöd
enligt LSS – ”Sjuklöner”

Sundsvall tisdagen den 17 maj kl 9-16
Kostnad
1500 kronor
Anmäl dig senast 26 april


Temadag för dig som jobbar med sjuklöner och är handläggare, ekonom, administratör, chef eller på annat sätt kommer i kontakt med sjuklöner enligt 9 § 2 LSS.

Tid och plats

Tisdagen den 17 maj 2011 kl 09.00- 16.00.
Vi börjar dagen med fika kl 9.00-9.30.
Sundsvalls konferenscenter

Karta på Hitta.se till Folkets Hus
på Esplanaden 29 i Sundsvall

Innehåll

  • Kommunens ansvar
  • Fakturahantering
  • Hur handläggs ansökan
  • Vilket underlag ska krävas
  • Utredningar, beslut, hantering av överklagan
  • Aktuella domar

Kostnad

1500 kr per person exkl. moms.
I priset ingår för- och eftermiddagskaffe, lunch och dokumentation.

Föreläsare

Anita Andersson delar med sig av sina erfarenheter från handläggning av ekonomiskt stöd. Anita har arbetat som LSS-handläggare i Hudiksvalls kommun under många år.  Medverkar gör även Eva Gottvall-Bruno och Jennie Sanchez från Mitt Liv.

Anmälan och frågor

Anmäl dig senast 26 april 2011 till Anita.

Anmäl dig här till Anita eller via din e-post till anita@mittliv.eu. Ange alltid ditt namn och en fakturaadress.

Vid återbud senare än två veckor före temadagen debiterar vi full avgift. Du kan överlåta din plats åt någon annan.

Har du frågor kan du ringa oss på telefon 0652-302 40.

Välkommen!
Anita, Eva & Jennie

Här kan du skriva ut inbjudan som pdf

Tillbaka till startsidan