Personlig assistans

Personlig assistans är till för dig som har ett beslut från din kommuneller från Försäkringskassan. Beslutet grundar sig på LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Av oss får du ett personligt utformat stöd utifrån ditt beslut och vi planerar och utför assistansen tillsammans med dig.

Vi planerar tillsammans

Vi planerar assistansen tillsammans med dig och skriver en genomförandeplan. Den följer vi upp varje halvår efter dina önskemål.

Dina personliga assistenter
och vårt ansvar

De assistenter du vill ha anställer vi i samverkan med dig. Mitt Liv har kollektivavtal och är anslutna till Vårdföretagarna.

Vi har ett arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar och det innebär att vi sköter allt från att rekrytera och anställa till att göra arbetsschema och se till att arbetsmiljökraven följs. Eftersom vi är arbetsledare ordnar vi också arbetsplatsmöten och fortbildning för assistenterna.

Vi ansvarar för arbetsmiljön tillsammans

Vi gör en särskild överenskommelse med dig om vad personliga assistenter behöver ha tillgång till för att utföra sitt jobb. Det kan vara tillgång till toalett och dusch och sovplats eller möjlighet att laga mat.

Kvalitetssäkring
för att du ska vara helt nöjd

Om du inte är helt nöjd med hur din assistans blir utförd eller om du har andra synpunkter vill vi att du direkt tar kontakt med oss. Du som kund ska känna trygghet med din personliga assistans och vara helt nöjd. Det är viktigt även för oss! Mitt Liv är medlem i IFA, Intresseföreningen för assistansberättigade.

Vad din assistansersättning
ska användas till

Assistansersättningen täcker alla kostnader för din assistans, till exempel lön och arbetsgivaravgifter, arbetsledning och administration. Den täcker också kostnader för assistentens kompetensutveckling och assistentens kostnader för olika aktiviteter som till exmpel inträden då ni gör någonting tillsammans.

Hos Försäkringskassan eller kommunen begär du att ersättningen ska betalas ut till Mitt Liv. Om du vill kan vi hjälpa dig med ansökningen. Vi sköter sedan all administration och du har full insyn i vår redovisning och ekonomi så mycket som du själv vill.

En fågel som flyger mot en blå himmel. Foto Sara Gottvall
Du bestämmer själv vad du vill använda din personliga assistans till.


Vi gör ett skriftligt avtal

Vi beskriver uppdraget med din personliga assistans i ett skriftligt avtal mellan dig som kund och Miitt Liv .

Om du behöver förändra din assistans

Om du tillfälligt behöver mer assistans kan du göra en ansökan hos kommunens LSS-handläggare. Om du istället behöver ändra din assistans permanent ska du göra en ansökan hos Försäkringskassans handläggare.

Mitt Liv kan hjälpa dig att göra din ansökan.

Uppsägning av uppdraget

Uppdraget med personlig assistans genom Mitt Liv upphör då du säger upp avtalet. Uppsägningstiden är tre månader om vi inte kommer överens om något annat. Du ska göra uppsägningen skriftligt.

Tilläggstjänst - om du vill ha mer assistans än ditt beslut

Du kan utöka din personliga assistans med mer än ditt beslut ger dig och då betalar du timersättning.

Läs vad våra tjänster kostar

Kontakta oss

- om du vill veta mer

Du är välkommen att boka en tid med oss för att få mer information. Vi berättar hur det skulle kunna bli för just dig att vara kund hos oss. Du väljer själv var vi ska träffas.

- och när du vill bli kund hos Mitt Liv!

När du bestämt dig för att bli kund hos oss kontaktar du eller din legala företrädare oss. Mitt Liv ser till att ordna med de handlingar och avtal som behövs för att du ska blir vår kund.

Kontakta oss

Välkommen som kund hos Mitt Liv!