Om oss och Mitt Liv

Mitt Liv, ML Omsorgsspecialisten AB är ett företag med personlig assistans, hemtjänst och hushållsnära tjänster. Vi har också utbildningar i bland annat Hjärt- och lungräddning.

Vi som startade Mitt Liv i januari 2010 i Nordanstigs kommun är Anita Andersson och Eva Gottvall-Bruno. vi har sedan dess utökat vår verksamhet och har kunder även i andra kommuner.

Hemtjänst erbjuder vi i Nordanstigs kommun - där vi är godkända som utförare enligt LOV, lagen om valfrihet. Vi är även utförare av personlig assistans i bland annat Nordanstig, Hudiksvall och Sundsvall. Vi har även andra tjänster. Se sidan Tjänster och kostnader

Vår drivkraft är individen i centrum

För oss är det är viktigt att alla ska kunna påverka sitt eget liv, att ha valfrihet. Det är drivkraften hos oss i vårt företag - att få arbeta med individen i centrum. Vi har valt att skapa ett företag med något vi verkligen brinner för.

Vi har erfarenhet inom många områden

Tillsammans har vi som driver Mitt Liv många års erfarenhet av vpård och omsorg i både offentlig och privat sektor. Vårt kunnande sträcker sig från utformning av omsorgstjänster i praktiken till arbetsgivaransvar och lagstiftning.

Vi ser självbestämmande som hög kvalité

Att leverera hög kvalité är ett positivt måste. För oss är kvalité självbestämmande och delaktighet. Genom ett nära samarbete skapar vi trygghet och goda förutsättningar för både kunder och medarbetare.

"Ingen känner dina behov bättre än du.
Vi arbetar för att ge dig ett rikt liv
och en enklare vardag "

För att uppfylla socialtjänstlagen och Socialstyrelsens krav på kvalitetsledningssystem har vi på Mitt Liv ett eget kvalitetssystem.

Våra medarbetare - är vår viktigaste länk

Våra personliga assistenter och undersköterskor är vår viktigaste länk mellan kund och Mitt Liv, det är därför bra att du som kund kan vara med och påverka vem som ska arbeta hos just dig.

Våra medarbetare genomgår regelbundet utbildning i HLR- (hjärt-lungräddning) och i hygienrutiner enligt socialstyrelsens riktlinjer, de får den utbildning som krävs för speciella behov hos en kund och har gemensamma utbildningsdagar två gånger om året. Vi har specialkompetens för funktionsnedsättning, palliativ vård, etik och bemötande och för psykiskt funktionsnedsättning.

Vi har medarbetare som pratar andra språk som bland annat engelska och polska.

Vi ger Mitt Livs medarbetare goda förutsättningar i sitt arbete, genom kollektivavtal med Vårdföretagarna, försäkringar och utbildningssatsningar.

Vårat geografiska område

Vi har vår verksamhet främst i Nordanstig, Hudiksvall och Sundsvall, eftersom vi bor här. Men du är välkommen till oss även om du inte bor här!

Vi har tillstånd från Socialstyrelsen
för att bedriva verksamhet med personlig assistans

Alla företag som har verksamhet med personlig assistans ska från den 1 januari 2011 ha tillstånd från Socialstyrelsen. Vi som påbörjade vår verksamhet före januari har fått fortsätta i väntan på tillståndet. Vi skickade in vår ansökan den 7 januari och fick tillsåndet den 3 november 2011

Vi har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg -IVO - att bedriva hemtjänst

Vårt tillstånd fick vi i november 2019.
Läs om nya tillstånd och krav 2019 på IVO:s webbplats

Vi har avtal med Nordanstigs kommun om hemtjänst

I januari 2019 förnyade vi vårt avtal med Nordanstigs kommun om att få bedriva hemtjänst i kommunen. Vi har nu ett tillsvidareavtal.

Transparens och öppenhet hos Vårdföretagarna

Alla medlemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksamheter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare. Vårdföretagarna är arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi.

Läs på seniorval.se: Mitt Liv uppfyller Vårdföretagarnas krav på transparens och öppenhet. /2016-02-08/

Vårt kvalitetssystem

Mitt Liv har utformat ett kvalitetssystem för att uppfylla
socialtjänstlagen och Socialstyrelsens krav på kvalitetsledningssystem. Det är upprättat efter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). Vår verksamhet omfattas av bestämmelserna i 3 kapitlet, 3 stycket socialtjänstlagen. Utförandet sker enligt Lagen om valfrihet (LOV).

Företagsinformation

Information om styrelse och räkenskaper
Mitt Liv på hitta.se

Information för dig som vill jämföra utförare av hemtjänst.
Mitt Liv på Seniorval.se

Mer om vårt företag Mitt Liv Omsorgsspecialisten

Du kan läsa mer om vårt företag och vår verksamhet i bland annat tidningsartiklar och genom kvalitetsuppföljningar och jämförelser som kommunen och Socialstyrelsen gjort. Du hittar även de lagar som styr vår verksamhet på vår länksida.

Vill du läsa våra egna små korta nyheter hittar du dem på sidan Aktuellt - tidigare publicerat

Eva och Anita på internationella äldredagen Peppar Peppar på Bergsjögården den 1 oktober 2015.

Välkommen att höra av dig till oss!

Om du vill veta mer om vår verksamhet eller vill bli kund hos oss är du varmt välkommen att höra av dig!
Kontakta oss


Anita Andersson

Anita

Innan Anita startade Mitt Liv tillsammans med Eva jobbade hon som biståndshandläggare och arbetsledare inom äldreomsorgen i Hudiksvalls kommun och som LSS-handläggare och arbetsledare för bland annat personliga assistenter. Anita har jobbat med LSS-lagen sedan 1996 som handläggare och utredare.Eva Gottvall-Bruno

Eva
Innan Eva startade Mitt Liv tillsammans med Anita jobbade hon som verksamhetchef för äldre- och handikappomsorgen i Nordanstigs kommun. Före dess var Eva enhetschef för bland annat gruppbostäder och dagligverksamhet enigt LSS. Eva har också jobbat med funktionshindrade ungdomar och varit aktiv inom handikapprörelsen många år.

 

Anita och Eva planerar på kontoret i Harmåner
Anita och Eva planerar en av årets flera
utbildningsdagar för medarbetarna.

Ibland jobbar även Anita och Eva i hemtjänsten
för att träffa sina kunder i vardagen.