Länkar

Här finns länkar till andra webbplatser där du kan läsa mer om den verksamhet som vi jobbar med i
Mitt Liv.

  Lagar


  LASS Lagen om assistansersättning, finns inte längre. Istället är det Socialförsäkringsbalken kapitel 51, som reglerar assistansersättning.

 • LOV
  Lagen om valfrihet

 • LSS
  Lagen om
  stöd och service till vissa funktionshindrade

 • Socialförsäkringsbalken 2010:110
  Kapitel 51 reglerar assistansersättning.
  (Förut gällde LASS, lagen om assistansersättning)

 • SoL
  Socialtjänstlagen


 • Myndigheter etc


 • Arbetsmiljöverket
  - om hälsa och säkerhet i din arbetsmiljö

 • IVO - Inspektionen för vård och omsorg

 • Försäkringskassan - assistansersättning

 • Nordanstigs kommun - LOV och fritt val av hemtjänst

 • Nordanstigs kommun - taxor för hemtjänsten, läs under rubriken med Serviceavgifter

 • Nordanstigs kommun - kommunens kvalitets-uppföljning av hemtjänsten

 • Nordanstigs kommun - Granskning av utförare av hemtjänst 2014


 • RUT-avdrag
  - regler och information om avdraget

 • Skatteverket - privat

 • Skatteverket
  - om hushållsarbete och regler för skattereduktion

 • Socialstyrelsen
  Om tillståndsplikten för verksamhet med personlig assistans

 • Socialstyrelsens äldreguide för hemtjänst
  Jämför hemtjänst på Socialstyrelsens webbplats

 • Socialstyrelsen/Nordanstigs kommun
  Information på nordanstigs kommuns webbplats om Socialstyrelsens internationella äldreundersökning

 • Verksamt.se
  En företagarsajt som samlar myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information, verktyg och e-tjänster som du har nytta av som företagare.

 • Organisationer etc.


 • Assistanskoll
  - här kan du jämföra anordnare av personlig assistans

 • Företagsinformation - Om Mitt Liv
  Presentation av företag på hitta.se

 • HLR.nu
  läs om Hjärt- och lungräddning, hjärtstartare etc.

 • IFA
  Intressegruppen för assistansberättigade

 • ILI
  Independent Living Institute
  - främjar självbestämmande för personer med funktionshinder

 • Kommunal
  - ett fack för dig som är personlig assistent

 • Seniorval
  Här kan du läsa om olika alternativ för hemtjänst och vad du ska tänka på när du väljer utförare.

 • Seniorval Vårdföretagarna - transparans och öppenhet för Mitt Liv
  Mitt Liv uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet. Här redovisas informationen för Mitt Liv för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

 • Vi gör skillnad
  Upprop från Vårdföretagarna 2014 - Vi vill att alla partier ska avstå från att lägga hinder ivägen för vårdens entreprenörer.

 • Vårdföretagarna Almega
  - arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi

 • Vårdföretagarna - Debattartiklar om bland annat LOV och valfrihet

 • Vårdföretagarna - transparans och öppenhet för Mitt Liv
  Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi. Alla medlemmar ska redovisa information om sina verksamheter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information. Liv uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet och här redovisas informationen för Mitt Liv.

Mitt Livs logga

Frågor till Mitt Liv?
Skicka ett meddelande till oss