Hemtjänst

Nordanstigs kommun tar över hemtjänsten från juni 2021

Den här tjänsten är till för dig som har ett beslut om hemtjänst från Nordanstigs kommun. Om du inte har beslut kan du läsa hur du gör för att få hemtjänst, eller istället köpa hushållsnära tjänster.

Mitt Liv Omsorgsspecialisten är godkänd som utförare av hemtjänst i Nordanstigs kommun sedan oktober 2010 och har därefter förnyat avtalet l i början av 2012 och har nu ett tillsvidareavtal. Det har vi uppdaterat 2019.

Vi har ett nytt avtal om hemtjänst med Nordanstigs kommun,
vilket gäller från 7 januari 2019

Det nya avtalet innebär en liten förändring mot det tidigare, vilket våra kunder som är berörda har fått information om.
Har du frågor kan du kontakta Eva eller Anita,
tel 0652- 302 40.
Artikel i Hudiksvalls tidning om nya avtalet


Vad är hemtjänst?
- hur du får hemtjänst
- hur du väljer Mitt Liv


Hemtjänst kan vara till exempel städning, personlig omvårdnad eller hjälp med inköp.

Hemtjänstens uppgift är att underlätta ditt boende i din invanda miljö så länge som möjligt. Du kan få hjälp med det du inte själv kan klara av. Hjälpen beviljas i insatser, inte i ett visst antal timmar.

Hemtjänst söker du
enligt Socialtjänstlagen (SOL), hos Nordanstigs kommun som du når på telefon 0652-360 00, till växeln.

Det krävs alltid att du själv önskar få hjälp för att en utredning ska kunna göras.

När du gjort en ansökan gör en biståndshandläggare ett besök hemma hos dig. Det är en biståndshandläggare på kommunen som beslutar om du får hemtjänst och vad du i så fall får hemtjänst till.

När du fått ett beslut bestämmer du själv om du vill att Mitt Liv ska utföra din hemtjänst. Prata med oss eller med din beståndshandläggare.

I vårt möte med dig i din hemtjänst
- vill vi i Mitt Liv...

  • förmedla glädje och empati
  • visa respekt för dig och din integritet
  • vara flexibla i upplägget av din hemtjänst
  • att du skall känna dig trygg i ditt val av hemtjänst

”Ingen känner dina behov bättre än du, vi arbetar för att ge dig ett rikt liv och en enklare vardag”

Vi påstår: att genom sig själv känner man inte andra!

Vi planerar tillsammans
- och gör en genomförandeplan

Av oss får du ett personligt utformat stöd utifrån ditt beslut. Det innebär att vi tillsammans gör en genomförandeplan, som talar om på vilket sätt du vill ha din hemtjänst utförd. Genomförandeplanen är ett viktigt verktyg i våra medarbetares, våra undersköterskors dagliga arbete.

Vi följer upp planen varje halvår eller enligt dina önskemål.

Vi säkrar kvalitén
- för att du ska vara helt nöjd

Du som kund ska känna trygghet med din hemtjänst och vara helt nöjd. Det är viktigt även för oss! Om du inte är helt nöjd med hur din hemtjänst blir utförd eller om du har andra synpunkter vill vi att du direkt tar kontakt med oss.

Mitt Liv har ett eget kvalitetssystem för att uppfylla
socialtjänstlagen och Socialstyrelsens krav på kvalitetsledningssystem.

Nordanstigs kommun är ytterst ansvarig för kvaliteten av tjänsterna genom det avtal vi har för att få utföra hemtjänst. Kommunen gör därför kvalitetsuppföljningar av samtliga utförare av hemtjänst inom LOV, lagen om valfrihet. Här kan du läsa om kommunens kvalitetsuppföljning

 

Våra hemtjänstbilar under nattvilan i carporten.

Hur mycket kostar det?

- Kostnaden för vår hemtjänst är samma som kommunens hemtjänsttaxa

Din kostnad blir samma oavsett om du väljer att anlita Mitt Liv eller kommunen som utförare av din hemtjänst. Du får en faktura från Nordanstigs kommun på din hemtjänst, enligt gällande hemtjänsttaxa.
Länk till sida med taxor på nordanstig.se - Läs under "Serviceavgift"

Hushållsnära tjänster - en tilläggstjänst

- om du vill ha mer hjälp än ditt beslut om hemtjänst
- om du inte har något beslut alls

Du behöver inte något beslut för att köpa hushållsnära tjänster. Tycker du att du vill ha mer hjälp än ditt beslut ger dig kan du utöka med hushållsnära tjänster och då betalar du timersättning. Du får faktura från Mitt Liv på timmarna med hushållsnära tjänster.

Läs om hushållsnära tjänster hos Mitt Liv

Läs vad våra hushållsnära tjänster kostar hos Mitt Liv

Kontakta oss

- om du vill veta mer

Du är välkommen att boka en tid med oss för att få mer information. Vi berättar hur det skulle kunna bli för just dig att vara kund hos oss. Ring oss gärna påtelefon 0652 - 302 40.

Du kan också gå in på sidan seniorval.se för att läsa om Mitt Liv där, och jämföra olika hemtjänstutförare.

- när du vill bli kund hos Mitt Liv!

När du bestämt dig för att bli kund hos oss kan du kontakta oss. Om du vill ansöka om hemtjänst kontaktar du Nordanstigs kommun. Om du vill byta utförare av din hemtjänst kan du ringa oss på telefon 0652 - 302 40 eller kontakta den biståndshandläggare du redan har.

- du som har hemtjänst och vill ringa personalen

Ring på telefon
Hemtjänst 1 072-536 45 02
Hemtjänst 2 070-336 52 83
Hemtjänst 3 072-536 45 28
Hemtjänst 4 072-573 55 91
Hemtjänst 5 072-545 94 05
Hemtjänst 6 (gå-tur) 072- 546 04 05

Kontakta oss

Välkommen som kund hos Mitt Liv!

Vi planerar manuellt och är därför flexibla vid snabba förändringar hos våra kunder. Vi har också lätt att anpassa oss efter både kunders och medarbetares önskemål.