torsdagen den 18 februari 2021

Nordanstigs kommun tar över hemtjänsten


Efter dialog mellan Mitt Liv och Nordanstigs kommun står det klart att kommunen tar över hemtjänstverksamheten för att fortsätta bedriva den enligt Mitt Livs modell.

Ägarna Anita Andersson och Eva Gottvall-Bruno har nu beslutat att gå i pension och har efter en grundlig genomgång av alternativen landat i att avveckla företaget.

I dialog har Mitt Liv och kommunen kommit överens om målsättningen att genomföra en så kallad verksamhetsövergång. Det innebär att Mitt Livs hemtjänstverksamhet bedrivs vidare i stort sett som i dag, men med Nordanstigs kommun som ny huvudman.

Målsättningen är att verksamhetsövergången ska vara helt genomförd 1 juni 2021.

Mitt Liv Omsorgsspecialisten AB har under tio år på kommunens uppdrag utfört hemtjänst åt ett 60-tal hemtjänstkunder i Nordanstig.

–Det här är en bra lösning för våra medarbetare och för våra kunder. Vi har haft en mycket bra dialog med kommunen där det varit tydligt att vi båda vill det bästa för både medarbetare och kunder, säger Eva Gottvall-Bruno.

Företaget har 36 medarbetare som berörs av förändringen. Vid ett personalmöte under torsdagen informerades de om omställningen. Kunderna kommer att få information under fredagen.

Alla medarbetare kommer att erbjudas att flytta över och får därmed Nordanstigs kommun som arbetsgivare. Kommunens ambition är att fortsätta bedriva verksamheten på samma sätt som Mitt Liv gjort, och tillsvidare också i samma lokaler i Harmånger.

Personlig assistans i Mitt Liv kommer att övergå till assistansföretaget Livihop.

–Vi ser inte att det här innebär några stora förändringar för vare sig våra medarbetare eller våra kunder. Vår bedömning är att kunderna i de flesta fall kommer att möta samma personal efter förändringen som de gör i dag, säger Anita Andersson.

De åtgärder som nu måste till är praktiska saker som till exempel flytt av personaluppgifter till kommunens lönesystem och liknande.

I och med förändringen kommer Mitt Livs hemtjänstkunder att behöva välja en ny utförare av hemtjänst där kommunala hemtjänsten och Drakstadens Omsorg är de två alternativen. Kunderna kommer inom kort att få information om förändringen och senare även underlag för att göra sina val.

Verksamhetsförändringen har samverkats genom medbestämmandelagen, MBL, och kommer längre fram att förhandlas fackligt med berörda parter. Kommunals företrädare har deltagit i den dialog som lett fram till beslutet om verksamhetsövergång.

–Det finns ingen dramatik i det här. Vi har lagt ner mycket kraft och energi på att bygga och utveckla vårt företag. I det arbetet har våra medarbetare varit oumbärliga. Men nu är dags för oss att bli pensionärer, och den här lösningen tror vi verkligen på – för alla inblandade, säger Eva Gottvall-Bruno.

Karin Henningsson är vård- och omsorgschef och hennes uppfattning är att Mitt Livs sätt att bedriva hemtjänst har varit framgångsrikt.

–I princip betyder det här att man får en ny logga på sina arbetskläder och ett annat namn på lönebeskedet. Vi hoppas att alla Mitt Livs hemtjänstmedarbetare vill följa med över till oss, säger hon.

Förutom hemtjänst erbjuder Mitt Liv också personlig assistans. Den verksamheten ingår inte i övergången till kommunen, utan tas över av annan privat utförare.

Kontakta oss för mer information


Eva Gottvall-Bruno
delägare Mitt Liv
0652-302 40
Kontakta Eva

Anita Andersson
delägare Mitt Liv
0652-302 40
Kontakta Anita

Karin Henningsson
vård- och omsorgschef Nordanstigs kommun
0652-361 64
karin.henningsson@nordanstig.se

Emil Thyr
Kommunal
070-397 62 27
emil.thyr@kommunal.se


nordanstig.seTill startsidan Mitt LivLivihop tar över personlig assistans