torsdagen den 18 februari 2021

Livihop tar över personliga assistansen

Anita Andersson och Eva Gottvall Bruno har under många år drivit företaget Mitt Liv. Nu har tiden kommit för att trappa ner och ta pension. Efter dialog med Livihop har man kommit överens om att genomföra en verksamhetsövergång.

Mitt Liv Omsorgsspecialisten AB har under tio år utfört hemtjänst och personlig assistans i Nordanstig och Hudiksvall. Ägarna Anita Andersson och Eva Gottvall-Bruno har nu beslutat att gå i pension och har efter en grundlig genomgång av alternativen landat i att avveckla företaget.

I dialog har Mitt Liv och Livihop kommit överens om målsättningen att genomföra en så kallad verksamhetsövergång. Det innebär att Mitt Livs assistansverksamhet bedrivs vidare i stort sett som i dag, men med Liv ihop som ny huvudman.

Målsättningen är att övergången ska vara helt genomförd
1 april 2021.

Alla medarbetare kommer att erbjudas att flytta över och får därmed Liv ihop som arbetsgivare.

Hemtjänstverksamheten kommer att övergå till Nordanstigs kommun.

- Vi ser inte att det här innebär några stora förändringar för vare sig våra medarbetare eller våra kunder. Vår bedömning är att kunderna i de flesta fall kommer att möta samma personal efter förändringen som de gör i dag, säger Anita.

- Det finns ingen dramatik i det här. Vi har lagt ner mycket kraft och energi på att bygga och utveckla vårt företag. I det arbetet har våra medarbetare varit oumbärliga. Men nu är dags för oss att bli pensionärer, och den här lösningen tror vi verkligen på – för alla inblandade, säger Eva.

Verksamhetsförändringen kommer att förhandlas enlig MBL.

- Vi på Livihop är mycket tacksamma för att få förmånen att förvalta verksamheten som Anita och Eva under flera år byggt upp. Livihop utför i dagsläget personlig assistans från nio olika kontor runt om i Sverige, alla med sin unika prägel. I Sundsvall öppnade vi vårt kontor under sommaren 2020, säger Nils Stiernstedt, vd Liv ihop AB

Kontakta oss för mer information


Eva Gottvall-Bruno
delägare Mitt Liv
0652-302 40

Anita Andersson
delägare Mitt Liv
0652-302 40

Nils Stiernstedt
vd Livihop
070-550 73 23

Karin Forsberg
regionansvarig Livihop
010-703 68 93

livihop.se

Till startsidan Mitt Liv

Nordanstigs kommun tar över hemtjänsten