Aktuellt om artikel i HT 180413

Artikel i Helahälsingland.se och Hudiksvalls tidning 13 april 2018:

Privata hemtjänstföretag i Nordanstig missnöjda: ”Vi känner oss motarbetade”

Citat Helahälsingland.se:
Hemtjänstföretaget Mitt Liv i Nordanstig larmar om för låga ersättningsnivåer för privat hemtjänst. Kommunen säger att skillnaderna är berättigade och att timkostnaderna för kommunal och privat hemtjänst kommer vara samma då ett nytt avtal träder i kraft den första juli.

Länk till artikeln: Privata hemtjänstföretag i Nordanstig missnöjda: ”Vi känner oss motarbetade”

Artikeln är en plusartikel som du måste vara prenumerant för att kunna läsa men i korta drag är innehållet det här:

Dagens ersättningsnivåer räcker inte menar de privata hemtjänstutförarna i kommunen. De har idag 404 kronor per timme. Kommunen informerar tidningen om att en högre nivå kommer att utlovas 433 kronor – men utförarna själva har inte fått den informationen

Eva och Anita på Mitt Liv tycker också att kommunen inte har varit tillräckligt transparent med kostnaderna för hemtjänsten
och de känner sig motarbetade. Även Corab Assistans anser sig ha blivit dåligt bemötta och att det inte känns som ett samarbete.

Kommunchefen menar i artikeln att man inte kan ha privata utförare som är dyrare än den egna verksamheten. Han säger också att det inte är kommunens uppgift att sammanställa rapporter till enskilda företag och personer.

Mitt Livs syn:


Mitt Liv och Corab menar tvärtemot att idag är den kommunala hemtjänsten dyrare än den privata. Men när de efterfrågat uppgifter om kostnader har de inte fått dessa från kommunen. Löneuppgifter de bett om har de fått men inte annat de efterfrågat för att kunna se kommunens kostnader och hur man räknat på den ersättning de idag får  - eller kommer att bli erbjudna.

Mitt Liv känner sig frågande till om inte Offentlighetsprincipen längre gäller –
Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet. Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt i Sveriges grundlagar, exempelvis genom rätten till yttrandefrihet, meddelarfriheten för tjänstemän och genom allmänna handlingars offentlighet.” (www.regeringen.se)


Tillbaka till startsidanLogga med ttexten Mitt Liv Omsorgsspecialisten


Kontakta oss om du har frågor!

Anita Andersson telefon 072- 231 53 71

Eva BGottvall-Bruno telefon 072- 231 53 72

Kontakt Mitt Liv